Bildarkivet Solna stad

Söktips

För att göra en sökning i bildarkivet, skriver du in ett ord i sökfältet. Du kan också välja ett sökord genom att använda rullister som finns i vissa fält. Det går att söka i flera fält samtidigt. Du får träff på allt som börjar med ditt sökord. Exempelvis om du söker på ämnet barn får du även träff på barnvagn, barnkrubba och barnavård.

Motiv

Motiv innebär att fotografierna har indelats i större grupper efter det mest dominerade inslaget i bilden. Om du bara gör sökning här får du upp många poster. Bättre resultat får du genom att kombinera sökningen med ytterligare sökbegrepp.

Ämne

Här söker man på olika ämnen som knutits till bilderna ex. hus, häst och barn.

Förnamn, efternamn

Det går att söka på för- eller efternamn på de personer som har fotograferat eller som bilderna förvärvats ifrån.

Kända fotografer

I fältets rullist finns namn på några fotografer som är representerade i databasen.

Fotoår

I de fall fotografierna är daterade kan man söka på fotoår. För att söka bilder från ett decennium skriv in tre siffror ex. 194.

Gata, kvarter, byggnad

I fältets rullister finner du namn på gator/kvarter/byggnader listade. Några av namnen existerar inte längre.

Stadsdel

Solna är indelad i olika stadsdelar, ex Råsunda, Huvudsta och Hagalund.

Fri sökning

Här söker man i fält från söksidan och bildtexter.