Bildarkivet Solna stad

Kontakt

Kontaktperson för Solna stads bildarkiv:
Eva-Karin Winblad
Telefon: 08-734 24 59

Vill du lämna ytterligare information om någon bild skicka e-post till bildarkivet@solna.se

Ange bildnummer samt uppgifter om bilden.